Wednesday, July 15, 2015

Assembly Generals - Kontrabida

Assembly Generals
Kontrabida by Assembly Generals is now available here in your opm songs page! Check out the video of this song by Assembly Generals. This is the Official music video of the song released by LockedDownPH on their YouTube Channel, July 13, 2015.
Official music video for Kontrabida by the Assembly Generals
from the self-titled debut, out now under Locked Down Entertainment

Director: Kevin Vea
Editor: Cedric Cordero
Executive Producer: Jigger Divina
Starring: Geric Stevens

Special thanks to:
Locked Down Entertaiment
Team Manila
Daily Grind Clothing
Suez & Zapote Gallery
WIP Caps


Assembly Generals are:
Deng Garcia / Raimund Marasigan / Mon Punzalan / Paolo "Switch" Toledo

Copyright © 2015 Assembly Generals / Locked Down Entertainment. All rights reserved.

Here is the lyrics of Kontrabida by Assembly Generals 
Sa mga hari
Sa mga siga
Sa mga bida
Kami ang kumukontra

Sa mga hari
Sa mga siga
Sa mga bida
Kami ang kumukontra

Sa mga hari
Sa mga siga
Sa mga bida
Kami ang kumukontra

Sa mga may ari
Sa mga sisiga
Sa mga pabida
Kami ang kumukontra

Kontra, kontra, kontra
Kontrabida
Kontra, kontra, kontra
Kontrabida
Kontra, kontra, kontra
Mga kontrabida
Kontra, kontra, kontra
Entrada, mga kontrabida

Walang kokontra sa sumusubra
Sa mga kamay na gumawa ng mga bomba
Mga may tono wala naman korona
Kumuha ng lakas sa likuran ng mga bala
Bahala
Batu-bato sa langit na lumilipad
Kapangyarihang sumiklab at siyang lumiliyab
Kinalimutan ang talino at abilidad
Dinadaan sa takot at abuso na sinasagad
Wala yan sa edad, wala yan sa yaman
Lahat ay nabibiktima sa gago at gahaman
Sa mga sigang ginagamit ang pangalan
Wala namang panalo kung wala namang kalaban

Bulag-bulagan, hari-harian
Biglang makasalanan ng hindi pangkaraniwan
Pinasama kasi hindi nila pareho
Walang mga panday kapag walang mga pendeho

Sa mga hari
Sa mga siga
Sa mga bida
Kami ang kumukontra

Sa mga hari
Sa mga siga
Sa mga bida
Kami ang kumukontra

Sa mga may ari
Sa mga sisiga
Sa mga pabida
Kami ang kumukontra

Kontra, kontra, kontra
Kontrabida
Kontra, kontra, kontra
Kontrabida
Kontra, kontra, kontra
Mga kontrabida
Kontra, kontra, kontra
Entrada, mga kontrabida

Walang kokontra sa sumusubora
Sa mga balat na makapal at mala-goma
Puro mga bola, espada mga dila
Hindi mapakali kapag hindi una sa pila

Tayo ang iniwan at pinilit na umasa
Sumusunod-sunod sa kanilang sumasagasa
Wala na bang pag-asa, wala na bang kagana
Wala na bang magtatanong kung tunay ba na tama
Basta't naiiba ikaw na ang kalaban
May sungay na dala ang kanilang mga paratang
Lumilipad sila tapos tayo ang gumagapang
Pero sino ba sa atin ang dakila at matapang
Puro mayabang
Sige ganyanan
Kami ang dahilan kaya kayo nagsitaasan
Hindi namin kailangan ng partida
Tanggap na namin na kami ang kontrabida

Sa mga hari
Sa mga siga
Sa mga bida
Kami ang kumukontra

Sa mga hari
Sa mga siga
Sa mga bida
Kami ang kumukontra

Sa mga hari
Sa mga siga
Sa mga bida
Kami ang kumukontra

Sa mga may ari
Sa mga sisiga
Sa mga pabida
Kami ang kumukontra

Kontra, kontra, kontra
Kontrabida
Kontra, kontra, kontra
Kontrabida
Kontra, kontra, kontra
Mga kontrabida
Kontra, kontra, kontra
Entrada, mga kontrabida
Let’s support opm songs as we keep on listening to their music and sounds.

OPM Songs

Assembly Generals - Kontrabida
4/ 5
Oleh
Looking for Skin Whitening and effective beauty cosmetics? Shop now at NWorld Shop by Cristal & Jon.