Sunday, July 19, 2015

Join The Club - Ang Pagsilang

Join The Club
Ang Pagsilang by Join The Club is now available here in your opm songs page! Check out the video of this song by Join The Club. This is the Official Music video of the song released by officialjointheclub on their YouTube Channel, July 5, 2015.
Here's the official music video of our latest single "Ang Pagsilang", featuring the whimsical puppet mates, Joins Da Klubz! Directed by our very own, Migs Mendoza!

Here is the lyrics of Ang Pagsilang by Join The Club  
Pagsikat ng araw
Lahat ay babangon at
Sa bawat tahanan
Liwanag ang bating bungad

Hintayin nating mata ay mamulat, sumulat sa ulap
Magaganap ang hinaharap
Magaganap din ang lahat

Hanggang bumasa't humabi ng salita
Maraming ulit bago naitama
Ang paanyayang gumising sa pagsinta
At sa pag-ibig unang napaluhang kusa

Pagsikat ng araw
Lahat ay babangon at
Sa bawat tahanan
Liwanag ang bating bungad

Pagsilang
Pagsilang

Pagsikat ng araw
Lahat ay babangon

Hintayin nating mata ay mamulat, sumulat sa ulap
Magaganap ang hinaharap
Magaganap din ang lahat

Hanggang bumasa't humabi ng salita
maraming ulit bago naitama
ang paanyayang gumising sa pagsinta
at sa pag-ibig unang napaluhang kusa
Let’s support opm songs as we keep on listening to their music and sounds.

OPM Songs

Join The Club - Ang Pagsilang
4/ 5
Oleh
Looking for Skin Whitening and effective beauty cosmetics? Shop now at NWorld Shop by Cristal & Jon.