Sunday, May 29, 2016

Sponge Cola - Coda

Coda by Sponge Cola  is now available here in your opm songs page! 

OPM Songs - Sponge Cola
Check out the video of this song Coda by Sponge Cola

This is the official music video of the song released by Sponge Cola on their YouTube Channel, ay 29, 2016.

Here is the lyrics of  Coda by Sponge Cola
Sayang giliw ito ang sinapit
Akin lamang napag-alaman
Wala ang tindi ng poot at ‘yong galit
Kung wala rin mababalikan

Bakit hindi kita mapigil
At magawang kita’y habulin
Hindi makakibot paa’y kapwa akin
‘Di magalaw

Hanggang tingin na lamang ang akin
Hanggang maglaho sa abot tanaw
Hidwaan natin mananatili
Sa iyo ba’y mayroong katuturan?
‘Di na batid at tatalikdan
Ang hinagap nating sumpaan
Hahantong din pala ang lahat sa kabiguan

Oh… oh… oh…
Bakit hindi kita mapigil
At magawang kita’y habulin
Hindi makakibot paa’y kapwa akin
‘Di magalaw

Bakit hindi kita masisi
Pagiging tama o mali anong silbi
Kung tayo rin mawawaglit
Anong saysay
Kung tayo rin mawawaglit
Anong saysay
Let’s support opm songs as we keep on listening to their music and sounds.

OPM Songs

Sponge Cola - Coda
4/ 5
Oleh

Looking for Skin Whitening and effective beauty cosmetics? Shop now at NWorld Shop by Cristal & Jon.